สังคมทั่วไป

ค่านิยมในสังคมไทย

หากพูดถึงค่านิยมในสังคมไทยแล้วนั้นมีการเปลี่ยนปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างมาก ตามยุคและสมัยและค่านิยมที่ดีในอดีตก็มีการสืบทอดค่านิยมนั้นมา ค่านิยมคือ ความคิดความรู้สึกสิ่งที่แสดงออกมาจากคนคนหนึ่งสู่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความคิด ทั้งทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่งของต่างๆ

ซึ่งค่านิยมนั้นๆต้องมีความถูกต้องและดีงามต่อคนในสังคมนั้นด้วยที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง

ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยนั้นมีอยู่ 5 ข้อหลักๆ คือ

1.การรู้จักประหยัด อดออม ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีสติไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น มีการจัดสรรในการใช้เงินที่ดีวางแผนการใช้เงินในสิ่งต่างๆ และเมื่อมีเงินเหลือใช้ต้องรู้จักเก็บและออมไว้บ้างเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ยามจำเป็นหรือใช้เมื่อเดือดร้อน เมื่อมีวางแผนในการใช้จ่ายแล้วและไม่สร้างหนี้ให้ตนเองก็จะทำให้ตนเองและคนครอบครัวมีความสุข

2.การรู้จักพึ่งพาตนเอง อดทนมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การพึ่งพาตนเองนั้นคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากมีปัญหาอะไรควรรีบแก้ไขด้วยตนเองก่อนไม่ควรไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ควรใช้ความสามารถของตนเองที่นั้นให้เต็มที่ก่อน การพึ่งพาตนเองนั้นจะทำให้เราเข็มแข็งและแก่งขึ้นด้วย และมีความอดทนกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราต้องอดทนผ่านมันไปได้ด้วยตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ขี้เกียจ เพราะหากไม่ขยันหั่นเพียรแล้วนั้นคามสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะทั้งกับตนเองหรือผู้อื่น เราต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

3.การประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนให้อยู่เบียบของตนเองหรือระเบียบสังคมนั้นก็ควรเป็นคนที่มีระเบียบ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทางที่เรียบร้อยและมีระเบียบระบบไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเมื่ออยู่ในสังคมแล้วเราต้องเคารพกฎหมายด้วย เพื่อให้สังคมเป็นไปตามแนวทางที่ดี มีความสงบเรียบร้อยรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม และการเป็นพลดีของสังคมด้วย

4.รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน เป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อให้มีความกลเกลียวของคนในชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นำมาซึ่งความสุขของคนในชาติ 

5.การประพฤติตนตามคุณธรรมคำสอนของศาสนา การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว การเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม จะทำให้เกิดคุณงามความดีในสังคม ค่านิยมในสังคมไทยนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและควรรักษาและสืบทอดกันต่อไป

 

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ช่องทางเข้าเว็ปพนัน

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

Soceity ZEN MIND วัชพืชแห่งจิต1

เมื่อเธอตื่นขึ้นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้า ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกไม่ดีนัก การมานั่งสมาธิที่เซนโดไม่ได้ง่ายเลย เมื่อมาถึงและเริ่มปฏิบัติซาเซนแล้ว เธอก็ยังต้องบอกตัวเองให้พยายามนั่งให้ดี เหล่านี้คือคลื่นจิตทั้งสิ้น ในซาเซนที่แท้จริง เธอจะต้องไม่มีคลื่นจิต ขณะที่นั่ง คลื่นเหล่านี้จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ และความพยายามของเธอจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน

เราบอกว่า การถอนวัชพืชออกเป้นการบำรุงพืช เราถอนวัชพืช และฝังไว้ใกล้กับพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารบำรุง ดังนั้น แม้เธอจะลำบากกับการหฏิบัติ แม้เธอจะมีคลื่นจิตบ้างขณะที่นั่งอยู่ คลื่นเหล่านี้ก็มีประโยชน์กับเธอด้วย เพราะฉะนั้น อย่าหงุดหงิดกับจิตของเธอ จงขอบคุณวัชพืชเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดมันจะทำให้การปฏิบัติของเธอมีคุณค่ามากขึ้น

ถ้าเธอเคยสัมผัสประสบการณ์ของการที่วัชพืชแห่งจิตเปลี่ยนเป้นอาหารบำรุงจิตใจการฝึกของเธอก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เธอจะรู้สึกถึงความก้าวหน้านี้ รู้สึกถึงการที่ได้เปลี่ยนแปลงเป้นบางสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเธอ แน่นอนการตีความการปฏิบัติของเราในแง่ของปรัชญาหรือจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลย แต่เท่านั้นยังไม่พอ เราจะต้องมีประสบการณ์จริงๆ ว่าวัชพืชในจิตของเรานั้นเปลี่ยนเป็นอาหารบำรุงได้อย่างไรด้วย

พูดกันตามความจริงแล้ว การต้องพยายามทำก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติของเราเลยเช่นกัน เพราะมันทำให้เกิดคลื่นแห่งจิต อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่เราจะบรรลุความสงบของจิตใจอย่างแท้จริงโดยไม่ใช่ความพยายามบ้าง เราจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่าง แต่ในความพยายามที่เราทำ เราจะต้องลืมตัวเอง

ในอาณาจักรนี้ ไม่มีเรื่องของอัตวิสัยหรือภววิสัยมาเกี่ยวข้องมีแต่จิตที่สงบนิ่งเท่านั้น ไม่มีแม้แต่การตระหนักรู้ ในการไม่มีความตระหนักรู้นี้ ทุกความพยายามและทุกความคิดจะหายไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะกระตุ้นตัวเองและพยายามจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ความพยายามทั้งหมดจะหายไป จิตของเธอต้องจดจ่อกับการหายใจ จนกระทั้งเธอไม่ตระหนักถึงการหายใจอีก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

D I Y คืออะไร

คือการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่โดยทำจากวัสดุเหลือใช้ในการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงๆเราอยู่ในยุคที่มีความทันสมัยเรื่องฝีมือการประดิษฐ์สิ่งของก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าตามสื่อต่างๆที่นำเสนอการสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่แบบ DIY เยอะมากๆและสามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันและถ้าหากใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองขึ้นมา

ได้ถือว่าดีมากๆเพราะในปัจจุบันเริ่มมีการหันมาสนใจการทำ DIY กันแล้วเพราะว่ามันคุ้มค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่อีกด้วยบางคนที่มีผลงานสร้างสรรค์ออกมาและมีความนิยมขึ้นมาคนในยุคปัจจุบันเริ่มการทำตามวิธีต่างๆที่มีสื่อนำเสนอเกี่ยวการทำสิ่งของขึ้นเอง

เริ่มมีการสอนตามสื่อต่างๆนอกจากนี้ถ้าหากเรามีความสามารถก็จะต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยโดยการนำผลงานของเราไปขายเพราะจะมีแหล่งที่ซื้อขายของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือของเราเองโดยเฉพาะผลงานบางชิ้นที่สามารถสร้างสรรค์ได้ถูกใจหรือโดนใจนักท่องเที่ยงท่านไหนที่มาชมก็จะเป็นที่รู้จักกันฉะนั้นการมีความคิดที่สร้างสรรค์ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก

เพราะจะทำงานได้อย่างหลากหลายทำได้เต็มที่และสามารถนำมาสร้างอาชีพให้กับตัวเราได้อีกด้วยแนะนำคนที่มีความสนใจทางด้านนี้ให้ลองหาข้อมูลดูว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งวัสดุเหลือใช้ได้มากเพราะมันสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากจริงๆของทุกชิ้นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเราจะเรียกว่าวัสดุหรืออุปกรณ์เหลือใช้แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

แต่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนแต่ก็ขึ้นอยู่ที่วัสดุที่เหลือใช้ด้วยสามารถนำมาประเป็นสิ่งของอะไรขึ้นมาได้บ้างดังนั้นตรงนี้ผู้ที่มีความสนใจด้านงานฝีมือคงต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่และในปัจจุบันสามารถประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้เพราะบางสื่อก็จะนำเสนอว่าการทำสิ่งนี้ขึ้นมาจะสามารถช่วยสิ่งนี้คนเลยเริ่มคิดว่าการทำแบบนี้จะสามารถได้ผลจริงๆเหรอ

ฉะนั้นเราควรต้องดูอย่างมีวิจารณญาณจะได้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในการสร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาอยากให้ทุกคนลองทำกันดูว่า DIY มีประโยชน์กับมนุษย์มากจริงๆเพราะอาจจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องที่เราต้องเพราะการทำเกิดจากความสร้างสรรค์และความตั้งใจของคนที่ต้องการจะทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งอื่นๆที่เราใช้งานอยู่

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    ดาวน์โหลด Gclub

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

หมัดแมว ที่ต้องระวัง

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่หน้าตาน่ารัก ดวงตากลมโต หูตั้ง บางตัวขนสั้น บางตัวขนยาว ร้องเสียงเมี๊ยวเมี๊ยว นิสัยมุ้งมิ้งขี้อ้อน ชอบจับจิ้งจก กิจกรรมที่ทำมากที่สุดก็คือการนอน ยอมรับว่าสมาชิกทุกคนในบ้านเราเป็นทาสแมวกันทุกคน ที่เลี้ยงไว้ตอนนี้มี 4 ตัว แมวบ้านเราสามารถจับอาบน้ำได้ทุกตัว  แต่พักหลังมานี้เราไม่มีเวลาเลยนานๆ 2 –3 เดือน

จะอาบที ทำให้แมวเรามีหมัด คิดว่ามันน่าจะติดมาจากหมาข้างบ้าน เห็นปีนรั้วไปทะเลาะตบเค้าตลอด  ที่รู้ก็เพราะสังเกตว่าแมวมีอาการคันและมันใช้เท้าเกาไปที่คางบ่อยๆ เราจึงเอามือไปลูบดูเห็นมีแมลงตัวเล็กๆสีดำ เคลื่อนที่ไวมากไต่ที่คางแมว จึงมาหาข้อมูลในกูเกิ้ลทำให้รู้ว่าแมลงที่ว่านั้นเค้าเรียกว่า หมัดแมว

หมัดแมว คือ สัตว์ชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินเลือด ขนาดลำตัวตัวเล็กมาก สีน้ำตาลค่อนไปทางสีดำ มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ว่องไวรวดเร็ว และกระโดดได้ไกลมากเหมือนติดสปริงไวที่ตัว เมื่อมันมาติดอยู่ที่ตัวแมวแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีมันจะลงมือดูดเลือด ถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมันนักวิจัยบอกว่ามันจะใช้เวลาดูดได้นานถึง 2.5 ชั่วโมง พวกมันไม่มีคำว่าอิ่มมันดูดเลือดได้ตลอดเวลา หมัดมีชีวิตอยู่ได้นาน 2 เดือน จนถึง 1 ปี ที่น่ากลัวก็คือมันกินเลือดคนอย่างพวกเราได้ด้วย

วิธีสังเกตว่าแมวเรามีหมัดขึ้นหรือไม่ คือ แมวของเราจะมีอาการกระสับกระส่าย คัน เกาอยู่ตลอด บางทีมีการใช้ลิ้นเลียขนรุนแรงไม่ก็ใช้ปากไล่งับไปบริเวณที่ถูกกัด  ส่วนใหญ่มักจะเจอตามใต้คาง ใต้รักแร้ ข้างแก้มที่ใกล้หู เป็นต้น

วิธีกำจัดหมัดแมว เบื้องต้นคือต้องจับแมวอาบน้ำโดยใช้แชมพูสูตรสำหรับกำจัดหมัด หลังจากนั้นให้พาแมวไปหยดยากำจัดหมัด แล้วเราก็ต้องมาดูแลทำความสะอาดบ้าน เก้าอี้ เบาะ โซฟา ทุกบริเวณที่แมวชอบมานั่งมานอนต้องดูดฝุ่น และถูด้วยน้ำยาถูบ้านอย่างสม่ำเสมอ  กรณีที่เราเจอมันเดินอยู่ที่พื้นหรือเกาะอยู่บนตัวแมวให้เรารีบหยิบมันไปโยนใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ไว้เพราะกรดอ่อนๆของสบู่มีฤทธิ์ทำให้มันตาย  อย่าฆ่ามันด้วยการใช้มือบี้ให้ตายที่พื้นเพราะจะเป็นการช่วยพวกมันแพร่พันธุ์และแพร่กระจายเชื้อโรค

สำหรับมนุษย์เราถ้าโดนหมัดแมวกัด อาจทำให้เกิดอาการคัน เป็นผืดแดง ซึ่งสามารถหายได้เองภายใน1-2 สัปดาห์ แต่อย่าเผลอไปเกาจนเป็นแผลเข้าหล่ะ เพราะเดี๋ยวจะลุกลามจนเป็นแผลติดเชื้อได้คร้า

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียน 

       บางคนคิดว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่ได้มีความหมายกับการใช้ชีวิตคู่แต่อย่างไร ซึ่งในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณได้จัดพิธีแต่งงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ได้โสดอีกต่อไปแล้ว  มันไม่ได้แปลว่า คุณเป็นสามีหรือภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับคู่รักที่คิดจะพากันไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอนั้น ควรมีการศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยว

คุณสมบัติของผู้ที่จะไปจดทะเบียนสมรส

1.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี  กรณีมีอายุไม่ถึง 20 ปีต้องได้รับการอนุญาตหรือเซ็นต์ยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน แต่ถ้าอายุ 20 ปีไปแล้วสามารถกระทำการได้ด้วยตนเอง

2.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคนบ้าวิกลจริตหรือไร้ซึ่งความสามารถ

3.ผู้จดทะเบียนสมรสห้ามเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา และต้องไม่เป็นลูกติดพ่อหรือติดแม่ 

4.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือจดทะเบียนกับผู้อื่นอยู่  ถ้าเคยผ่านจดทะเบียนสมรสมาแล้ว  ต้องไปหย่าให้เรียบร้อย ผู้ชายหย่าแล้วสามารถจดทะเบียนใหม่ได้เลยไม่ต้องรอเวลา ส่วนผู้หญิงถ้าจดทะเบียนกับคนใหม่ต้องรอเวลาอย่างน้อย 310 วัน แต่ถ้าจดทะเบียนกับคนเดิมก็สามารถทำได้เลยเช่นกัน

อกสารที่จะต้องเตรียมไปที่วันจดทะเบียนสมรส

1.บัตรประชาชนตัวจริงของทั้งคู่

2.ทะเบียนบ้านตัวจริงของทั้งคู่ 

3.พยานที่รับรู้ 2 คน  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งต้องอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป

4.ใครที่เคยจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องหย่าให้เรียบร้อยก่อนและต้องนำหลักฐานการหย่ามายืนยันด้วย

5.หากคู่สมรสคนก่อนเสียชีวิต ต้องนำใบมรณะบัตร มาเป็นหลักฐานด้วย

6.หากมีบุตรก่อนที่จะมาจดทะเบียน จะต้องนำใบสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของลูกมาด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส 

 เมื่อเตรียมเอกสารตามที่แจ้งไว้ข้างต้นพร้อมแล้ว ให้เลือกไป ณ ที่ว่าการอำเภอที่หนึ่งที่ใดก็ได้ ตามแต่ท่านจะสะดวก ไปถึงให้ติดต่อแผนกทะเบียน จากนั้นก็แค่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ  หลังจากจรดปากกาเซ็นต์ชื่อลงไปทั้งสองคนแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จ คุณจะได้ใบสำคัญการสมรสเพื่อเป็นหลักฐาน และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

สำหรับฝ่ายหญิงในปัจจุบันนี้  เราสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนคำนำหน้านาม ยังคงใช้ เป็น นางสาว เหมือนเดิม และ นามสกุลจะไม่เปลี่ยน ยังคงใช้นามสกุลเดิม ก่อนจดทะเบียนก็ได้ ซึ่งก็สะดวกดีเพราะไม่ต้องไปทำการถ่ายบัตรประชาชนใหม่อีกรอบ

เห็นไหมค่ะว่า การไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้นไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เป็นการไปเสียเวลาเท่านั้นเองค่ะ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ยูฟ่าเบท365

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
ไฟป่า เกิดจากอะไร

ไฟป่า เกิดจากอะไร

เมื่อไม่มีวันมานี้หลายคนคงจะได้ทราบข่าวกันแล้ว เรื่องการเกิด ไฟป่า ในประเทศออสเตรเลีย สถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้รุนแรงเป็นอย่างมาก ยากเกินกว่าจะควบคุมได้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย สกอตต์ มอร์ริสัน ได้ออกมาประกาศโดยระดมทหารถึง 3,000 นาย เข้าไปให้การช่วยในการควบคุมไฟและอพยพประชาชนออกมาจากหลายพื้นที่ ไฟป่านั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ

ทั้งเกิดจากการที่มนุษย์เป็นคนทำ และ เกิดจากธรรมชาติทำตัวเอง บทความนี้จะขอนำเสนอสาเหตุการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ดังนี้

1.ไฟป่าที่ธรรมชาติสร้าง ไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นนั้นมีสาเหตุหลายอย่างเช่น ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด แสงแดดกระทบกับผลึกหิน กิ่งไม้เสียดสัน การลุกไหม้ตัวเองของสิ่งมีชีวิต ฯลฯ แต่สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าทางธรรมชาติคือ ฟ้าผ่า และ กิ่งไม้เสียสีกัน อธิบายได้ดังนี้

ฟ้าผ่า ไฟป่าที่เกิดจากสาเหตุนี้จะอยู่ในป่าที่เป็นเขตอบอุ่น อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา การเกิดจากฟ้าผ่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ฟ้าผ้าแห้ง เป็นฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในตอนที่ฝนไม่ตก มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และอีกประเภทคือ ฟ้าผ่าเปียก ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดพายุ ฝนฟ้าคึกคะนอง แต่ฟ้าผ่าประเภทนี้มักจะค่อยก่อให้เกิดการเผาไหม้ หรือหากถ้าเกิดขึ้นจะรุนแรงและลุกลามไปไกล

กิ่งไม้เสียดสี สาเหตุนี้มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มป่าที่ต้นไม่เยอะจนหนาแน่น และเกิดขึ้นกับป่าที่สภาพอากาศที่แห้งจัด อย่างเช่น ป่าไผ่ หรือ ป่าสน เพราะด้วยปริมาณที่มีต้นไม่เยอะจึงทำให้เกิดเบียดเสียดสีกันระหว่างกิ่งไม้ของแต่ละต้นที่อยู่ใกล้กันมาชน จึงสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้

2.ไฟป่าที่มนุษย์สร้าง สาเหตุของการเกิดไฟป่าจากมนุษย์นั้นหลายคนคงทราบดีว่ามันขึ้นจากอะไรได้ และทำไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะประเทศไหน มีสภาพอากาศอย่างไร ก็สามารถเกิดไฟป่าจากมนุษย์ได้ทั่วทุกที่ อย่างการเก็บของป่า มนุษย์เราจะเผาเพื่อต้องการพื้นที่การเดินทางได้อย่างสะดวก แม้กระทั่งการเผาไร่ ที่เป็นสาเหตุรอง เนื่องจากชาวนาหลังเกี่ยวจะทำการเผ่าไร่ของตนเอง

จึงต้องคอยดูและเฝ้าตลอด หากขาดการควยคุมจะทำให้ลุกลามได้ และอีกสาเหตุสำคัญนั้นก็คือความประมาทของเรานั้นเอง นั้นอาจจะเกิดจากการต้องไปตั้งแคมป์ในป่าหรือใกล้พื้นที่ป่า มีการก่อกองไฟขึ้นแล้วลืมดับ รวมไปถึงการสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ป่าเช่นเดียวกัน การล่าสัตว์ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่า เพราะการจุดไฟเผาป่าจะเป็นการต้อนสัตว์ให้จนมุม เพื่อทำการไล่ล่าได้อย่างง่ายขึ้น

จากเหตุการณ์การเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียนั้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2562แล้ว และรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน สาเหตุของการเกิดไฟป่าครั้งนี้ของออสเตรเลียนั้นเกิดมาจากที่สภาพอากาศร้อนจัดทั่วประเทศ และภัยแรงที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ จากเหตุการณ์นี้ทำให้มีเสียชีวิตมากกว่า 20 คน และสัตว์ที่ตายมากถึง 480 ล้านตัว

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออสเตรเลียเผชิญกับปัญหานี้ เพราะเมื่อปี2009นั้นก็เคยเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นเช่นกัน มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 150 คน ครั้งนั้นนับเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้ ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจไปให้ชาวออสเตรเลียกันด้วยนะคะ ไฟป่าของออสเตรเลียเป็นผืนป่าธรรมชาติ จึงไม่มีเหตุเหมือนในประเทศไทยที่มี ข่าวบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน โดย ส.ส.คนดัง

 

 

ขอขอบคุณ  www.ufabet.com ลิ้งเข้าเว็บไซต์คะ  ที่ให้การสนับสนุน

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
ทดลองเรียนทางช่องดิจิตอล 17 ช่อง

ทดลองเรียนทางช่องดิจิตอล 17 ช่อง

ทดลองเรียน ทางช่องดิจิตอล 17 ช่อง อนุมัติโดย กสทช. ในช่วงที่ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 

            เกี่ยวกับการเรียนการสอนในช่วงเวลานี้นั้นถ้าตามปกติแล้ววันที่ 16 พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการออกมาตรการมาเกี่ยวกับเรื่องของการยังคงเลื่อนการเรียนการสอนออกไปก่อนโดยเบื้องต้นมีข้อตกลงกันไว้ว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

แต่อาจจะต้องมีการรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าช่วงใกล้เดือนกรกฎาคมนั้นประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรต้าได้หรือไม่เพราะถ้าหากยังไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการเลื่อนการเรียนการสอนออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เล็งเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้เด็กนักเรียนอยู่บ้านนานๆ โดยที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนเลยเด็กนักเรียนอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนการเรียน

ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกันกับกสทชได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางทีวีดิจิตอลในช่วงที่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยจะให้มีการเปิดการสอนหนังสือผ่านทางชีวิต ซึ่งจะเปิดสอนหลายวิชา แต่หาก อยากให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์ แนะนำให้ไปเรียนคณิตศาสตร์ที่สิงค์โปร์ จะเก่งกว่าแน่นอน

โดยจะเปิดให้นักเรียนสามารถเข้าไปทำการชมช่องทีวีดิจิตอลประมาณ 17 ช่องซึ่งจะเป็นช่องเกี่ยวกับการให้ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนโดยจะมีการทดลองเปิดให้เรียนในวันที่ 16 พฤษภาคมปีพศ. 2563 และมีนโยบายออกมาว่าขาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสิ้นสุดลงโรงเรียนเปิดให้เรียนตามปกติได้เมื่อไหร่จำนวนทีวีช่องดิจิตอล 17 ช่องที่เปิดการเรียนการสอนขึ้นมานี้

ก็จะปิดลงเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้หลายโรงเรียนได้ออกมาตรการในการเข้ามาดูแลนักเรียนของตนเองเพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเป็นการให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ด้วยการเปิดการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งหลายโรงเรียนอาจจะมีการทำคลิปสอนหนังสือให้นักเรียนได้ชมพร้อมทั้งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งผ่านออนไลน์ไปให้กับคุณครูได้รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการเอง

ก็จะมีการเปิดการสอนผ่านทางช่องทีวีดิจิตอลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการสนใจในเรื่องของการเรียนในช่วงที่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าซึ่งเด็กนักเรียนจะยังไม่สามารถไปโรงเรียนได้ซึ่งการเปิดทีวีช่องดิจิตอลให้เข้าไปเรียนนี้จะเป็นแค่การทดสอบการเรียนรู้ชั่วคราวเท่านั้นคงต้องมาดูกันว่าหลังจากที่มีการเปิดให้สอนผ่านทาง TV จะมีนักเรียนสนใจเข้าไปเรียนรู้กันมากน้อยแค่ไหน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของห้องหรืออากาศภายในห้องเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยได้สบายหรือไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือจะใช้ปรับอากาศที่ไม่คงที่ส่วนมากในพื้นที่ทีมีอากาศร้อนมักจะเห็นแอร์ติดตั้งอยู่จนเห็นได้มากส่วนพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเครื่องปรับอากาศมีทั้งติดผนังและแบบตั้งพื้นรวมทั้งแขวนเพดานทำงานด้วยการถ่ายเทความร้อน

เมื่อความร้อนถูกถ่ายเทออกไปอากาศภายในห้องจะถูกลดลงจนเย็นขึ้นทั้งนี้เครื่องปรับอากาศยังลดความชื้นและฟอกอากาศด้วย ขนาดของเครื่องปรับอากาศถูกเรียกว่า บีทียู เป็นค่าความสามารถในการลดพลังงานความร้อนของเครื่องปรับอากาศการลดพลังงานการเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศจะต้องนึกถึงขนาดของเครื่องและบีทียูรวมอยู่ด้วยถ้าขนาดเครื่องที่เลือกไม่พอดีจะส่งผลต่อการใช้งานถ้าบีทียูมากไปจะสิ้นเปลืองพลังงานจะทำให้เครื่องปรับอากาศเสียเร็วและถ้าบีทียูต่ำไปจะทำให้การทำงานลดน้อยลงทำให้ความชื้นในห้องสูงทำให้ไม่สบายตัว

ประเภท เครื่องปรับอากาศ ในบ้านถูกแบ่งตามลักษณะตำแหน่งของแฟนคอยล์จะแบ่งได้ 2 ประเภท

1.แบบแยกชิ้น เป็นแบบที่เราเห็นได้ทั่วไปและคนนิยมใช้มากที่สุดโดนแฟนคอยล์นั้นจะแยกไปติดตั้งภายนอกบ้านทำให้ไม่มีเสียงเวลาเครื่องทำงานและมีรูปแบบให้เลือกมากมายข้อเสียการติดตั้งที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องเดินท่อน้ำยาแอร์

2.แบบชิ้นเดียว ที่รู้จักในชื่อแอร์หน้าต่างหรือแอร์ผนังตัวแฟนคอยล์จะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันกับคอนเดนซิ่งหรือส่วนที่ทำให้ห้องเย็นข้อดีของแอร์แบบนี้คือขนาดที่พอดีติดตั้งได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเดินท่อแอร์ข้อไม่ดีมันจะค่อนข้างเสียงดังแรงสั่นกระทำต่อตัวเครื่องและที่ติดตั้งจะเป็นที่สูงแต่ถ้าติดตั้งเครื่องที่ใหญ่เกินไปจะมีปัญหาในการติดตั้งเพราะที่ติดตั้งจะรับน้ำหนักไว้ไม่ค่อยไหวจำเป็นจะต้องเพิ่มที่ค้ำจุนให้มากขึ้นเพื่อจะได้ปลอดภัยด้วย คอมเพรสเซอร์ที่ทำหน้าที่ดูด

และนำสารความเย็นที่จะเพิ่มความดันและอุณหภูมิของห้องจะทำให้น้ำยาแอร์ส่งต่อไปคอยล์ร้อน สารทำความเย็นอีกอย่างคือน้ำยาแอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะดูดความร้อนออกจากห้องที่พวกเราอยู่จะดูดอากาศไม่จำเป็นออกจากห้องจากนั้นน้ำยาแอร์จะทำหน้าที่อีกครั้งและยังดูดซับความร้อนกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ห้องของเรามีอากาศที่ดีและเย็นอยู่เสมอ หากลดอุณหภูมิมากไปจะทำให้อากาศภายในห้องเย็นก็จริงยังจะทำให้การทำงานของแอร์เร่งขึ้นไปอีกจะทำให้แอร์ใช้งานได้น้อยลงถ้าจะใช้งานควรใช้ให้พอดีๆ เป็นทริคในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่าน

 

 

 

ขอขอบคุณ  sagame  ที่ให้การสนับสนุน

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
บทบาทและหน้าที่ในสังคม

บทบาทและหน้าที่ในสังคม

ทุกคนมักจะมี บทบาทและหน้าที่ในสังคม แตกต่างกันไป ถ้าหากเรายังเด็กก็จะอยู่ในบทบาทหน้าที่เป็นนักเรียน ฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุด และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาระดับต่อๆไปหรือจนจบการศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพอย่างมากในการอยู่ร่วมกับสังคม

ฉะนั้นถ้าหากเราโตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วบทบาทหน้าที่ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้ เราอาจจะต้องมีบทบาทคือการทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรือหน้าที่ที่เกี่ยวกับอาชีพหรือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้มาจนจบการศึกษา ก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนเพราะต้องประกอบอาชีพทางด้านที่เดรานั้นจบมา

การทำหน้าที่ตัวเองให้ดีตามแต่ บทบาทและหน้าที่ในสังคม

ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพในการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อสังคมของเรานั้นมีความน่าอยู่ขึ้น ลดปัญหาในการทะเลาะกัน ลดความขัดแย้งกัน เพราะเราจะต้องทำตามบาบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและไม่ควรไปยุ่งวุ่นวายกับใคร เพราะอาจจะเกิดกานขัดแย้งกันได้

ฉะการทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก อยากให้ทุกคนปฏิบัติในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีขึ้นและมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ปัญหาการขัดแย้งในสังคม จาก บทบาทและหน้าที่ในสังคม

การอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่ก็จะมีปัญหาต่างๆนั้นตามมา แต่ขึ้นอยู่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีมากน้อยแค่ไหนและเกิดจากอะไร หลายๆคนย่อมรู้ดีว่าไม่ว่าเราจะอยู่สังคมไหนก็จะต้องเกิดความแตกต่างและเกิดข้อขัดแย้งกันแน่นอน เพราการอยู่ร่วมกันนั้น ก็ต้องทำให้เกิดความแตกต่างในสังคมและในหลายเรื่องๆ เช่น ต่างความคิด ต่างหน้าที่ ต่างการทำงาน ต่างการศึกษา จึงทำให้จึงทำให้เรานั้นมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกันในสังคมของเรานั้นอย่างมาก เราควรปรับความคิดในบางส่วนกันและกันให้เกิดความเป็นกลางมากที่สุด

เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งกันในสังคม เราจึงต้องรับฟังกันและกันปรับเข้าหากันเพื่อจะได้เกิดความเป็นกลางกันทั้งสองฝ่าย จะได้ไปรู้สึกเสียเปรียบกันและกัน การกระทำแบบนี้ถือเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมเหล่านี้ได้ส่วนหนึ่งก็ได้ ฉะนั้นเราต่างกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่า เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมกลุ่มใหญ่เราไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ ฉะนั้นเราก็ต้องการรู้ตัวเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีความเหมาะสมที่สุด ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของเรา เพื่อไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นต่อกันในสังคมของเรา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sa casino ฟรี300

Posted by adminone in สังคมทั่วไป
ความเชื่อของคนไทย

ความเชื่อของคนไทย

ความเชื่อของคนไทย ที่มีมานาน ห้ามไปหมดนั้นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้แต่เชื่อคำโบราณไว้เป็นดีที่สุด ไม่งั้นคงไม่มีการพูดถึงหรือมีการสั่งสอนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน จนทำให้เกิดคำพังเพยสุภาษิตมากมายขึ้นมาสอนจนถึงทุกวันนี้ รวมไปถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา ปีชง จนทำให้วัดเน่ยเล่ยยี่ เป็นที่รู้จักในเรื่องการแก้ปีชง

ในด้านคำพังเพยสุภาษิต

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี  คือการเราจะสั่งสอนลูกก็ควรจะต้องมีการตีเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเมื่อทำไปแล้วจะต้องโดนตีอีก ทีหลังก็จะไม่ทำ ส่วนวัวเมื่อเราเลี้ยงวัวก็ควรดูแลให้ดีควรมีการผูกเชือกเพื่อให้มันเดินหลงไปไหนไม่ได้

วัวหายล้อมคอก คือควรจะทำคอกให้วัวเสียก่อน เมื่อวัวหายไปแล้วถึงจะมาทำคอกทีให้หลัง

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ คือคนที่ทำอารัยไม่จริงจังแค่เรื่องเล็กน้อยยังไม่สำเร็จเลย จะทำเรื่องใหญ่ได้อย่างไง เปรียบเหมือนแค่เหยียบขี้ไก่ยังไม่แบนเลยจะทำอาไรได้

น้ำขึ้นให้รีบตัก คือช่วงกอบโกยผลกำไร ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นให้รีบทำจะได้ผลกำไรมากนั่นเอง เปรียบเหมือนน้ำแห้งในเวลาหน้าแล้งเมื่อมีน้ำมาให้รีบตักใส่ตุ่มไว้ใช้ในวันหน้า

สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ คือการคิดดี ทำดีอยู่ที่ใจเรา ในเมื่อเราคิดหวาดระแวงคนอื่น หรือคอยอิจฉาคนอื่นเราก็จะไม่มีความสุขเอง

ในด้านลางบอกเหตุ

ตาเขม่น ที่จะมีคนบอกว่าเขม่นตาขวาจะมีเรื่องร้าย เขม่นตาซ้ายจะมีเรื่องดี อย่างที่ว่าขวาร้าซ้ายบดี

จิ้งจกร้องทัก  เมื่อมีจิ้งจกร้องทักก่อนเราจะออกจากบ้านสมัยโบราณก็จะห้ามออกจากบ้านไม่ไปไหนเพราะเชื่อว่าเมื่อออกไปแล้วจะเจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

ใส่ชุดดำไปเยี่ยมคนป่วย การไปเยี่ยมคนป่วยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใส่ชุดดำไปเพราะเหมือนกับไปงานศพจึงไม่ควรที่จะใส่ไป

มีเสียงเรียกกลางคืนห้ามขานรับ เพราะเชื่อว่าการมีคนมาเรียกตอนกลางคืนแล้วขานรับออกไปอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้

ห้ามตัดผมวันพุธ เพราะวันพุธถือเป็นวันไม่ดีของคนในสมัยก่อน จึงไม่ให้มีการตัดผมตัดเล็บในวันพุธ ถือเป็นวันหัวกุดท้ายเน่า

เลข13 ไม่ดี มีความเชื่อว่าเลข 13ไม่ดีบางที่จะถือเรื่องนี้มากอาจจะไม่มีตึกที่มีห้อง13 หรือชั้นที่13เลย

กรอบรูปตกแตก เชื่อว่าคนที่อยู่ในรูถ่ายนั้นอาจเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต

ความเชื่อหรือเรื่องที่โบราณได้มีการสั่งสอนกันมาตกทอดจนถึงปัจจุบัน อาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จึงได้นำมาสั่งสอนให้เราระวังตัวในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า Ufabet มือถือ

Posted by adminone in สังคมทั่วไป