เดือน: ธันวาคม 2020

ค่านิยมในสังคมไทย

หากพูดถึงค่านิยมในสังคมไทยแล้วนั้นมีการเปลี่ยนปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างมาก ตามยุคและสมัยและค่านิยมที่ดีในอดีตก็มีการสืบทอดค่านิยมนั้นมา ค่านิยมคือ ความคิดความรู้สึกสิ่งที่แสดงออกมาจากคนคนหนึ่งสู่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความคิด ทั้งทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่งของต่างๆ

ซึ่งค่านิยมนั้นๆต้องมีความถูกต้องและดีงามต่อคนในสังคมนั้นด้วยที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง

ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยนั้นมีอยู่ 5 ข้อหลักๆ คือ

1.การรู้จักประหยัด อดออม ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีสติไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น มีการจัดสรรในการใช้เงินที่ดีวางแผนการใช้เงินในสิ่งต่างๆ และเมื่อมีเงินเหลือใช้ต้องรู้จักเก็บและออมไว้บ้างเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ยามจำเป็นหรือใช้เมื่อเดือดร้อน เมื่อมีวางแผนในการใช้จ่ายแล้วและไม่สร้างหนี้ให้ตนเองก็จะทำให้ตนเองและคนครอบครัวมีความสุข

2.การรู้จักพึ่งพาตนเอง อดทนมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การพึ่งพาตนเองนั้นคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากมีปัญหาอะไรควรรีบแก้ไขด้วยตนเองก่อนไม่ควรไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ควรใช้ความสามารถของตนเองที่นั้นให้เต็มที่ก่อน การพึ่งพาตนเองนั้นจะทำให้เราเข็มแข็งและแก่งขึ้นด้วย และมีความอดทนกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราต้องอดทนผ่านมันไปได้ด้วยตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ขี้เกียจ เพราะหากไม่ขยันหั่นเพียรแล้วนั้นคามสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะทั้งกับตนเองหรือผู้อื่น เราต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

3.การประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนให้อยู่เบียบของตนเองหรือระเบียบสังคมนั้นก็ควรเป็นคนที่มีระเบียบ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทางที่เรียบร้อยและมีระเบียบระบบไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเมื่ออยู่ในสังคมแล้วเราต้องเคารพกฎหมายด้วย เพื่อให้สังคมเป็นไปตามแนวทางที่ดี มีความสงบเรียบร้อยรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม และการเป็นพลดีของสังคมด้วย

4.รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน เป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อให้มีความกลเกลียวของคนในชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นำมาซึ่งความสุขของคนในชาติ 

5.การประพฤติตนตามคุณธรรมคำสอนของศาสนา การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว การเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม จะทำให้เกิดคุณงามความดีในสังคม ค่านิยมในสังคมไทยนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและควรรักษาและสืบทอดกันต่อไป

 

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ช่องทางเข้าเว็ปพนัน

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

Soceity ZEN MIND วัชพืชแห่งจิต1

เมื่อเธอตื่นขึ้นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้า ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกไม่ดีนัก การมานั่งสมาธิที่เซนโดไม่ได้ง่ายเลย เมื่อมาถึงและเริ่มปฏิบัติซาเซนแล้ว เธอก็ยังต้องบอกตัวเองให้พยายามนั่งให้ดี เหล่านี้คือคลื่นจิตทั้งสิ้น ในซาเซนที่แท้จริง เธอจะต้องไม่มีคลื่นจิต ขณะที่นั่ง คลื่นเหล่านี้จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ และความพยายามของเธอจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน

เราบอกว่า การถอนวัชพืชออกเป้นการบำรุงพืช เราถอนวัชพืช และฝังไว้ใกล้กับพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารบำรุง ดังนั้น แม้เธอจะลำบากกับการหฏิบัติ แม้เธอจะมีคลื่นจิตบ้างขณะที่นั่งอยู่ คลื่นเหล่านี้ก็มีประโยชน์กับเธอด้วย เพราะฉะนั้น อย่าหงุดหงิดกับจิตของเธอ จงขอบคุณวัชพืชเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดมันจะทำให้การปฏิบัติของเธอมีคุณค่ามากขึ้น

ถ้าเธอเคยสัมผัสประสบการณ์ของการที่วัชพืชแห่งจิตเปลี่ยนเป้นอาหารบำรุงจิตใจการฝึกของเธอก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เธอจะรู้สึกถึงความก้าวหน้านี้ รู้สึกถึงการที่ได้เปลี่ยนแปลงเป้นบางสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเธอ แน่นอนการตีความการปฏิบัติของเราในแง่ของปรัชญาหรือจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลย แต่เท่านั้นยังไม่พอ เราจะต้องมีประสบการณ์จริงๆ ว่าวัชพืชในจิตของเรานั้นเปลี่ยนเป็นอาหารบำรุงได้อย่างไรด้วย

พูดกันตามความจริงแล้ว การต้องพยายามทำก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติของเราเลยเช่นกัน เพราะมันทำให้เกิดคลื่นแห่งจิต อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่เราจะบรรลุความสงบของจิตใจอย่างแท้จริงโดยไม่ใช่ความพยายามบ้าง เราจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่าง แต่ในความพยายามที่เราทำ เราจะต้องลืมตัวเอง

ในอาณาจักรนี้ ไม่มีเรื่องของอัตวิสัยหรือภววิสัยมาเกี่ยวข้องมีแต่จิตที่สงบนิ่งเท่านั้น ไม่มีแม้แต่การตระหนักรู้ ในการไม่มีความตระหนักรู้นี้ ทุกความพยายามและทุกความคิดจะหายไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะกระตุ้นตัวเองและพยายามจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ความพยายามทั้งหมดจะหายไป จิตของเธอต้องจดจ่อกับการหายใจ จนกระทั้งเธอไม่ตระหนักถึงการหายใจอีก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

D I Y คืออะไร

คือการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่โดยทำจากวัสดุเหลือใช้ในการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงๆเราอยู่ในยุคที่มีความทันสมัยเรื่องฝีมือการประดิษฐ์สิ่งของก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าตามสื่อต่างๆที่นำเสนอการสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่แบบ DIY เยอะมากๆและสามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันและถ้าหากใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองขึ้นมา

ได้ถือว่าดีมากๆเพราะในปัจจุบันเริ่มมีการหันมาสนใจการทำ DIY กันแล้วเพราะว่ามันคุ้มค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่อีกด้วยบางคนที่มีผลงานสร้างสรรค์ออกมาและมีความนิยมขึ้นมาคนในยุคปัจจุบันเริ่มการทำตามวิธีต่างๆที่มีสื่อนำเสนอเกี่ยวการทำสิ่งของขึ้นเอง

เริ่มมีการสอนตามสื่อต่างๆนอกจากนี้ถ้าหากเรามีความสามารถก็จะต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยโดยการนำผลงานของเราไปขายเพราะจะมีแหล่งที่ซื้อขายของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือของเราเองโดยเฉพาะผลงานบางชิ้นที่สามารถสร้างสรรค์ได้ถูกใจหรือโดนใจนักท่องเที่ยงท่านไหนที่มาชมก็จะเป็นที่รู้จักกันฉะนั้นการมีความคิดที่สร้างสรรค์ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก

เพราะจะทำงานได้อย่างหลากหลายทำได้เต็มที่และสามารถนำมาสร้างอาชีพให้กับตัวเราได้อีกด้วยแนะนำคนที่มีความสนใจทางด้านนี้ให้ลองหาข้อมูลดูว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งวัสดุเหลือใช้ได้มากเพราะมันสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากจริงๆของทุกชิ้นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเราจะเรียกว่าวัสดุหรืออุปกรณ์เหลือใช้แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

แต่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนแต่ก็ขึ้นอยู่ที่วัสดุที่เหลือใช้ด้วยสามารถนำมาประเป็นสิ่งของอะไรขึ้นมาได้บ้างดังนั้นตรงนี้ผู้ที่มีความสนใจด้านงานฝีมือคงต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่และในปัจจุบันสามารถประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้เพราะบางสื่อก็จะนำเสนอว่าการทำสิ่งนี้ขึ้นมาจะสามารถช่วยสิ่งนี้คนเลยเริ่มคิดว่าการทำแบบนี้จะสามารถได้ผลจริงๆเหรอ

ฉะนั้นเราควรต้องดูอย่างมีวิจารณญาณจะได้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในการสร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาอยากให้ทุกคนลองทำกันดูว่า DIY มีประโยชน์กับมนุษย์มากจริงๆเพราะอาจจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องที่เราต้องเพราะการทำเกิดจากความสร้างสรรค์และความตั้งใจของคนที่ต้องการจะทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งอื่นๆที่เราใช้งานอยู่

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    ดาวน์โหลด Gclub

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

หมัดแมว ที่ต้องระวัง

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่หน้าตาน่ารัก ดวงตากลมโต หูตั้ง บางตัวขนสั้น บางตัวขนยาว ร้องเสียงเมี๊ยวเมี๊ยว นิสัยมุ้งมิ้งขี้อ้อน ชอบจับจิ้งจก กิจกรรมที่ทำมากที่สุดก็คือการนอน ยอมรับว่าสมาชิกทุกคนในบ้านเราเป็นทาสแมวกันทุกคน ที่เลี้ยงไว้ตอนนี้มี 4 ตัว แมวบ้านเราสามารถจับอาบน้ำได้ทุกตัว  แต่พักหลังมานี้เราไม่มีเวลาเลยนานๆ 2 –3 เดือน

จะอาบที ทำให้แมวเรามีหมัด คิดว่ามันน่าจะติดมาจากหมาข้างบ้าน เห็นปีนรั้วไปทะเลาะตบเค้าตลอด  ที่รู้ก็เพราะสังเกตว่าแมวมีอาการคันและมันใช้เท้าเกาไปที่คางบ่อยๆ เราจึงเอามือไปลูบดูเห็นมีแมลงตัวเล็กๆสีดำ เคลื่อนที่ไวมากไต่ที่คางแมว จึงมาหาข้อมูลในกูเกิ้ลทำให้รู้ว่าแมลงที่ว่านั้นเค้าเรียกว่า หมัดแมว

หมัดแมว คือ สัตว์ชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินเลือด ขนาดลำตัวตัวเล็กมาก สีน้ำตาลค่อนไปทางสีดำ มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ว่องไวรวดเร็ว และกระโดดได้ไกลมากเหมือนติดสปริงไวที่ตัว เมื่อมันมาติดอยู่ที่ตัวแมวแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีมันจะลงมือดูดเลือด ถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมันนักวิจัยบอกว่ามันจะใช้เวลาดูดได้นานถึง 2.5 ชั่วโมง พวกมันไม่มีคำว่าอิ่มมันดูดเลือดได้ตลอดเวลา หมัดมีชีวิตอยู่ได้นาน 2 เดือน จนถึง 1 ปี ที่น่ากลัวก็คือมันกินเลือดคนอย่างพวกเราได้ด้วย

วิธีสังเกตว่าแมวเรามีหมัดขึ้นหรือไม่ คือ แมวของเราจะมีอาการกระสับกระส่าย คัน เกาอยู่ตลอด บางทีมีการใช้ลิ้นเลียขนรุนแรงไม่ก็ใช้ปากไล่งับไปบริเวณที่ถูกกัด  ส่วนใหญ่มักจะเจอตามใต้คาง ใต้รักแร้ ข้างแก้มที่ใกล้หู เป็นต้น

วิธีกำจัดหมัดแมว เบื้องต้นคือต้องจับแมวอาบน้ำโดยใช้แชมพูสูตรสำหรับกำจัดหมัด หลังจากนั้นให้พาแมวไปหยดยากำจัดหมัด แล้วเราก็ต้องมาดูแลทำความสะอาดบ้าน เก้าอี้ เบาะ โซฟา ทุกบริเวณที่แมวชอบมานั่งมานอนต้องดูดฝุ่น และถูด้วยน้ำยาถูบ้านอย่างสม่ำเสมอ  กรณีที่เราเจอมันเดินอยู่ที่พื้นหรือเกาะอยู่บนตัวแมวให้เรารีบหยิบมันไปโยนใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ไว้เพราะกรดอ่อนๆของสบู่มีฤทธิ์ทำให้มันตาย  อย่าฆ่ามันด้วยการใช้มือบี้ให้ตายที่พื้นเพราะจะเป็นการช่วยพวกมันแพร่พันธุ์และแพร่กระจายเชื้อโรค

สำหรับมนุษย์เราถ้าโดนหมัดแมวกัด อาจทำให้เกิดอาการคัน เป็นผืดแดง ซึ่งสามารถหายได้เองภายใน1-2 สัปดาห์ แต่อย่าเผลอไปเกาจนเป็นแผลเข้าหล่ะ เพราะเดี๋ยวจะลุกลามจนเป็นแผลติดเชื้อได้คร้า

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า

Posted by adminone in สังคมทั่วไป