adminone

สิ่งที่ทำให้เรามีอาการปากแห้ง

ในวันนี้เราจะมาบอกวิธีที่ทำให้เกิดอาการที่เรารู้สึกว่าริมฝีปากของเรานั้นแห้งเพราะว่าไม่ใช่แค่ฤดูที่หนาวเท่านั้นที่ทำให้เกิดอาการที่ปากแห้งนั่นเอง  

อากาศที่รุนแรง สัมผัส  ในช่วงที่อากาศที่เรานั้นรู้ว่าแห้งนั่งคืออาการที่ร้อนนั่นเองเพราะว่าอากาศที่ร้อนนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้มีผลกระทบไปยังเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ทำให้ความสูญเสียที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศนั่นเอง  เพราะว่าอาจจะทำให้ผิวที่แห้งและเกิดเป็นขุยลอก ถึงว่าเรานั้นจะอยู่ห้องที่ปรับอากาศนั่นเอง  ก็ส่งผลให้เรามีปากที่แห้งได้

การที่เราขาดน้ำ  เมื่อหลายคนนั้นเกิดการที่เรานั้นกินน้ำไม่เพียงพอเพราะว่าเรานั้นเกิดอาการที่เราไม่กินผักหรือว่าผลไม้  เพราะว่าร่างกายนั้นต้องการมากขึ้นแต่ว่าในสภาพที่ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการที่ขาดน้ำเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อยู่ว่าจะส่งผลเสียทำให้ปากของเรานั้นแห้ง อย่างเช่น อาการที่เรานั้นอาเจียน  เป็นไข้  เพราะว่าทำให้เกิดส่งผลให้ฝีปากของเราแห้ง ดังนั้นการที่เรารู้ตัวว่าเรากินน้ำไม่พอเราก็ควรที่จะหาวิธีในการที่จะช่วยให้เรานั้นกินน้ำให้เพียงพอนั่นเอง  

เลียปาก เพราะว่าอาการที่เราปากแห้งนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่เราชอบเลียบริเวณริมฝีปากนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าการที่เลียริมฝีปากนั้นก็สามารถที่จะทำให้ปากของเรานั้นแห้ง  ส่วนใครที่ชอบเลียริมฝีปากนั้นก็ควรที่จะเลิกเลียสะนะ  หรือแม้แต่การที่เราชอบกัดริมฝีปากนั้นก็ร่วมด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าริมฝีปากที่เราแห้งนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องควรที่จะรู้นั่นเอง   

การที่เราใส่เหล็กดัดฟัน  ในการที่เราใส่เหล็กดัดฟันนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันได้เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการกระทบกันทำให้บริเวณริมฝีปากนั้นเป็นแผลได้นั่นเอง  แต่ว่าในการที่เราใส่เหล็กดัดฟันนั้นมาจากการที่เรานั้นพูดไม่ถนัดเพราะว่าติดเหล็กดัดฟันจึงทำให้ริมฝีปากของเรานั้นเกิดอาการที่แห้งและก็ให้เกิดริมฝีปากที่เป็นแผลได้เหมือนกันนั่นเอง   

การขาดวิตามิน  ในการที่เรานั้นขาดวิตามินเป็นเรื่องที่เรานั้นรู้อยู่ว่าอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับสารอาหารที่ไม่ครบตามที่เราต้องการจนส่งผลให้เราเกิดการผลิตของไขมันไม่ทันนั่นเองดังนั้นการที่เรารู้ตัวว่าเราขาดวิตามินเราจะสังเกตได้ง่ายในช่วงของบริเวณมุมปากนั่นเองที่ทำให้เราเกิดรอยแผลและต่อมานั้นก็อาจจะเกิดรอยเป็นแผลนั้นได้เหมือนกัน 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า เว็บไหนดีสุด

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

ค่านิยมในสังคมไทย

หากพูดถึงค่านิยมในสังคมไทยแล้วนั้นมีการเปลี่ยนปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างมาก ตามยุคและสมัยและค่านิยมที่ดีในอดีตก็มีการสืบทอดค่านิยมนั้นมา ค่านิยมคือ ความคิดความรู้สึกสิ่งที่แสดงออกมาจากคนคนหนึ่งสู่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความคิด ทั้งทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่งของต่างๆ

ซึ่งค่านิยมนั้นๆต้องมีความถูกต้องและดีงามต่อคนในสังคมนั้นด้วยที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง

ค่านิยมพื้นฐานของคนไทยนั้นมีอยู่ 5 ข้อหลักๆ คือ

1.การรู้จักประหยัด อดออม ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีสติไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น มีการจัดสรรในการใช้เงินที่ดีวางแผนการใช้เงินในสิ่งต่างๆ และเมื่อมีเงินเหลือใช้ต้องรู้จักเก็บและออมไว้บ้างเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ยามจำเป็นหรือใช้เมื่อเดือดร้อน เมื่อมีวางแผนในการใช้จ่ายแล้วและไม่สร้างหนี้ให้ตนเองก็จะทำให้ตนเองและคนครอบครัวมีความสุข

2.การรู้จักพึ่งพาตนเอง อดทนมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การพึ่งพาตนเองนั้นคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหากมีปัญหาอะไรควรรีบแก้ไขด้วยตนเองก่อนไม่ควรไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ควรใช้ความสามารถของตนเองที่นั้นให้เต็มที่ก่อน การพึ่งพาตนเองนั้นจะทำให้เราเข็มแข็งและแก่งขึ้นด้วย และมีความอดทนกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราต้องอดทนผ่านมันไปได้ด้วยตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ขี้เกียจ เพราะหากไม่ขยันหั่นเพียรแล้วนั้นคามสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะทั้งกับตนเองหรือผู้อื่น เราต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำ และรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

3.การประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนให้อยู่เบียบของตนเองหรือระเบียบสังคมนั้นก็ควรเป็นคนที่มีระเบียบ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทางที่เรียบร้อยและมีระเบียบระบบไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเมื่ออยู่ในสังคมแล้วเราต้องเคารพกฎหมายด้วย เพื่อให้สังคมเป็นไปตามแนวทางที่ดี มีความสงบเรียบร้อยรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม และการเป็นพลดีของสังคมด้วย

4.รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน เป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อให้มีความกลเกลียวของคนในชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นำมาซึ่งความสุขของคนในชาติ 

5.การประพฤติตนตามคุณธรรมคำสอนของศาสนา การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว การเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม จะทำให้เกิดคุณงามความดีในสังคม ค่านิยมในสังคมไทยนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและควรรักษาและสืบทอดกันต่อไป

 

 

สนับสนุนโดย  www.ufabet.com ช่องทางเข้าเว็ปพนัน

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

Soceity ZEN MIND วัชพืชแห่งจิต1

เมื่อเธอตื่นขึ้นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้า ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกไม่ดีนัก การมานั่งสมาธิที่เซนโดไม่ได้ง่ายเลย เมื่อมาถึงและเริ่มปฏิบัติซาเซนแล้ว เธอก็ยังต้องบอกตัวเองให้พยายามนั่งให้ดี เหล่านี้คือคลื่นจิตทั้งสิ้น ในซาเซนที่แท้จริง เธอจะต้องไม่มีคลื่นจิต ขณะที่นั่ง คลื่นเหล่านี้จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ และความพยายามของเธอจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน

เราบอกว่า การถอนวัชพืชออกเป้นการบำรุงพืช เราถอนวัชพืช และฝังไว้ใกล้กับพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารบำรุง ดังนั้น แม้เธอจะลำบากกับการหฏิบัติ แม้เธอจะมีคลื่นจิตบ้างขณะที่นั่งอยู่ คลื่นเหล่านี้ก็มีประโยชน์กับเธอด้วย เพราะฉะนั้น อย่าหงุดหงิดกับจิตของเธอ จงขอบคุณวัชพืชเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดมันจะทำให้การปฏิบัติของเธอมีคุณค่ามากขึ้น

ถ้าเธอเคยสัมผัสประสบการณ์ของการที่วัชพืชแห่งจิตเปลี่ยนเป้นอาหารบำรุงจิตใจการฝึกของเธอก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก เธอจะรู้สึกถึงความก้าวหน้านี้ รู้สึกถึงการที่ได้เปลี่ยนแปลงเป้นบางสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเธอ แน่นอนการตีความการปฏิบัติของเราในแง่ของปรัชญาหรือจิตวิทยาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลย แต่เท่านั้นยังไม่พอ เราจะต้องมีประสบการณ์จริงๆ ว่าวัชพืชในจิตของเรานั้นเปลี่ยนเป็นอาหารบำรุงได้อย่างไรด้วย

พูดกันตามความจริงแล้ว การต้องพยายามทำก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อการปฏิบัติของเราเลยเช่นกัน เพราะมันทำให้เกิดคลื่นแห่งจิต อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่เราจะบรรลุความสงบของจิตใจอย่างแท้จริงโดยไม่ใช่ความพยายามบ้าง เราจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่าง แต่ในความพยายามที่เราทำ เราจะต้องลืมตัวเอง

ในอาณาจักรนี้ ไม่มีเรื่องของอัตวิสัยหรือภววิสัยมาเกี่ยวข้องมีแต่จิตที่สงบนิ่งเท่านั้น ไม่มีแม้แต่การตระหนักรู้ ในการไม่มีความตระหนักรู้นี้ ทุกความพยายามและทุกความคิดจะหายไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะกระตุ้นตัวเองและพยายามจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ความพยายามทั้งหมดจะหายไป จิตของเธอต้องจดจ่อกับการหายใจ จนกระทั้งเธอไม่ตระหนักถึงการหายใจอีก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabet

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

D I Y คืออะไร

คือการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่โดยทำจากวัสดุเหลือใช้ในการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงๆเราอยู่ในยุคที่มีความทันสมัยเรื่องฝีมือการประดิษฐ์สิ่งของก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าตามสื่อต่างๆที่นำเสนอการสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่แบบ DIY เยอะมากๆและสามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันและถ้าหากใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองขึ้นมา

ได้ถือว่าดีมากๆเพราะในปัจจุบันเริ่มมีการหันมาสนใจการทำ DIY กันแล้วเพราะว่ามันคุ้มค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่อีกด้วยบางคนที่มีผลงานสร้างสรรค์ออกมาและมีความนิยมขึ้นมาคนในยุคปัจจุบันเริ่มการทำตามวิธีต่างๆที่มีสื่อนำเสนอเกี่ยวการทำสิ่งของขึ้นเอง

เริ่มมีการสอนตามสื่อต่างๆนอกจากนี้ถ้าหากเรามีความสามารถก็จะต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยโดยการนำผลงานของเราไปขายเพราะจะมีแหล่งที่ซื้อขายของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากฝีมือของเราเองโดยเฉพาะผลงานบางชิ้นที่สามารถสร้างสรรค์ได้ถูกใจหรือโดนใจนักท่องเที่ยงท่านไหนที่มาชมก็จะเป็นที่รู้จักกันฉะนั้นการมีความคิดที่สร้างสรรค์ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก

เพราะจะทำงานได้อย่างหลากหลายทำได้เต็มที่และสามารถนำมาสร้างอาชีพให้กับตัวเราได้อีกด้วยแนะนำคนที่มีความสนใจทางด้านนี้ให้ลองหาข้อมูลดูว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งวัสดุเหลือใช้ได้มากเพราะมันสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากจริงๆของทุกชิ้นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเราจะเรียกว่าวัสดุหรืออุปกรณ์เหลือใช้แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

แต่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนแต่ก็ขึ้นอยู่ที่วัสดุที่เหลือใช้ด้วยสามารถนำมาประเป็นสิ่งของอะไรขึ้นมาได้บ้างดังนั้นตรงนี้ผู้ที่มีความสนใจด้านงานฝีมือคงต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่และในปัจจุบันสามารถประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้เพราะบางสื่อก็จะนำเสนอว่าการทำสิ่งนี้ขึ้นมาจะสามารถช่วยสิ่งนี้คนเลยเริ่มคิดว่าการทำแบบนี้จะสามารถได้ผลจริงๆเหรอ

ฉะนั้นเราควรต้องดูอย่างมีวิจารณญาณจะได้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในการสร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาอยากให้ทุกคนลองทำกันดูว่า DIY มีประโยชน์กับมนุษย์มากจริงๆเพราะอาจจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องที่เราต้องเพราะการทำเกิดจากความสร้างสรรค์และความตั้งใจของคนที่ต้องการจะทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งอื่นๆที่เราใช้งานอยู่

 

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย    ดาวน์โหลด Gclub

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

หมัดแมว ที่ต้องระวัง

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่หน้าตาน่ารัก ดวงตากลมโต หูตั้ง บางตัวขนสั้น บางตัวขนยาว ร้องเสียงเมี๊ยวเมี๊ยว นิสัยมุ้งมิ้งขี้อ้อน ชอบจับจิ้งจก กิจกรรมที่ทำมากที่สุดก็คือการนอน ยอมรับว่าสมาชิกทุกคนในบ้านเราเป็นทาสแมวกันทุกคน ที่เลี้ยงไว้ตอนนี้มี 4 ตัว แมวบ้านเราสามารถจับอาบน้ำได้ทุกตัว  แต่พักหลังมานี้เราไม่มีเวลาเลยนานๆ 2 –3 เดือน

จะอาบที ทำให้แมวเรามีหมัด คิดว่ามันน่าจะติดมาจากหมาข้างบ้าน เห็นปีนรั้วไปทะเลาะตบเค้าตลอด  ที่รู้ก็เพราะสังเกตว่าแมวมีอาการคันและมันใช้เท้าเกาไปที่คางบ่อยๆ เราจึงเอามือไปลูบดูเห็นมีแมลงตัวเล็กๆสีดำ เคลื่อนที่ไวมากไต่ที่คางแมว จึงมาหาข้อมูลในกูเกิ้ลทำให้รู้ว่าแมลงที่ว่านั้นเค้าเรียกว่า หมัดแมว

หมัดแมว คือ สัตว์ชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้ มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินเลือด ขนาดลำตัวตัวเล็กมาก สีน้ำตาลค่อนไปทางสีดำ มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ว่องไวรวดเร็ว และกระโดดได้ไกลมากเหมือนติดสปริงไวที่ตัว เมื่อมันมาติดอยู่ที่ตัวแมวแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีมันจะลงมือดูดเลือด ถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมันนักวิจัยบอกว่ามันจะใช้เวลาดูดได้นานถึง 2.5 ชั่วโมง พวกมันไม่มีคำว่าอิ่มมันดูดเลือดได้ตลอดเวลา หมัดมีชีวิตอยู่ได้นาน 2 เดือน จนถึง 1 ปี ที่น่ากลัวก็คือมันกินเลือดคนอย่างพวกเราได้ด้วย

วิธีสังเกตว่าแมวเรามีหมัดขึ้นหรือไม่ คือ แมวของเราจะมีอาการกระสับกระส่าย คัน เกาอยู่ตลอด บางทีมีการใช้ลิ้นเลียขนรุนแรงไม่ก็ใช้ปากไล่งับไปบริเวณที่ถูกกัด  ส่วนใหญ่มักจะเจอตามใต้คาง ใต้รักแร้ ข้างแก้มที่ใกล้หู เป็นต้น

วิธีกำจัดหมัดแมว เบื้องต้นคือต้องจับแมวอาบน้ำโดยใช้แชมพูสูตรสำหรับกำจัดหมัด หลังจากนั้นให้พาแมวไปหยดยากำจัดหมัด แล้วเราก็ต้องมาดูแลทำความสะอาดบ้าน เก้าอี้ เบาะ โซฟา ทุกบริเวณที่แมวชอบมานั่งมานอนต้องดูดฝุ่น และถูด้วยน้ำยาถูบ้านอย่างสม่ำเสมอ  กรณีที่เราเจอมันเดินอยู่ที่พื้นหรือเกาะอยู่บนตัวแมวให้เรารีบหยิบมันไปโยนใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ไว้เพราะกรดอ่อนๆของสบู่มีฤทธิ์ทำให้มันตาย  อย่าฆ่ามันด้วยการใช้มือบี้ให้ตายที่พื้นเพราะจะเป็นการช่วยพวกมันแพร่พันธุ์และแพร่กระจายเชื้อโรค

สำหรับมนุษย์เราถ้าโดนหมัดแมวกัด อาจทำให้เกิดอาการคัน เป็นผืดแดง ซึ่งสามารถหายได้เองภายใน1-2 สัปดาห์ แต่อย่าเผลอไปเกาจนเป็นแผลเข้าหล่ะ เพราะเดี๋ยวจะลุกลามจนเป็นแผลติดเชื้อได้คร้า

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

ชายชราติดเชื้อโควิด-19 อาการแย่

ชายชราติดเชื้อโควิด-19 อาการแย่ แต่โรงพยาบาลเต็มทุกที่ ไม่มีใครรับรักษา ลูกชายวอนให้ช่วยพ่อตนด้วย

        จากสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 นั้นจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลเอกสาร ยังไม่รับรักษาให้กับผู้ป่วย รับเพียงเป็นการตรวจหาเชื้อให้เท่านั้น  ซึ่งปัญหานี้ได้สร้างผลกระทบให้กับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นเรื่อยเรื่อย

และโรงพยาบาลของรัฐก็เริ่มจะไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาแล้ว โดยมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาขอความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลต่างต่างผ่านทางเฟสบุ๊กว่า ขณะนี้พ่อของเขาป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กทำให้เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาไม่ค่อยมีเพียงพอ

ดังนั้นเขาจึงได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐเพื่อที่จะทำการย้ายพ่อไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือการรักษาครบถ้วน แต่ปรากฏว่า ไม่ว่าเขาจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลแห่งไหน ก็มีแต่บอกว่ามีคนไข้เต็มแล้วไม่สามารถรับตัวพ่อของเขาไปรักษาได้  โดยเขาได้เล่าอาการของพ่อของเขาว่ามีอาการป่วยมาตั้งแต่วันตอนต้นเดือนแล้ว

เมื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็บอกแต่ว่าพ่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จึงให้ยากลับมากินที่บ้านและเมื่อผ่านไป 7 วันแล้วยังไม่หาย อาการยังไม่ดีขึ้นก็พาพ่อไปหาหมอใหม่อีกรอบ แต่หมอตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนเดิม จนผ่านไป 14 วันอาการของพ่อแย่ลง เพราะพ่อเริ่มหายใจไม่ออก จึงพาไปโรงพยาบาลอีกรอบ ครั้งนี้หมอตรวจพบว่าพ่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ซึ่งกว่าจะตรวจเจอว่าพ่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ก็ทำให้อาการป่วยของพ่อแย่ลงแล้ว โดยตอนนี้พ่อต้องหายใจจากเครื่องช่วยหายใจเท่านั้น และโรงพยาบาลที่พ่อกำลังนอนรักษาตัวอยู่ก็ไม่มียาที่จะช่วยรักษาอาการโรคไวรัสชนิดนี้ได้ ตนเองจึงได้ติดต่อไปตามโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งที่มีการประกาศว่ารับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่เมื่อติดต่อไปทุกโรงพยาบาลต่างก็บอกว่าตอนนี้คนไข้เต็ม ไม่สามารถรับต่อพ่อเขาไปรักษาได้ทำให้เขาได้ออกมาโพสต์เฟสบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือพ่อของเขาในครั้งนี้ 

        ปัญหาการขาดแคลนสถานทีรักษาพยาบาลโรคไวรัสโควิด-19  กำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทยในตอนนี้เพราะจำนวนผู้ที่ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย หากไม่มีโรงพยาบาลรองรับการรักษาก็จะส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตได้ ดังนั้นรัฐควรหาทางป้องกันปัญหานี้ได้แล้ว

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียน 

       บางคนคิดว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่ได้มีความหมายกับการใช้ชีวิตคู่แต่อย่างไร ซึ่งในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณได้จัดพิธีแต่งงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ได้โสดอีกต่อไปแล้ว  มันไม่ได้แปลว่า คุณเป็นสามีหรือภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับคู่รักที่คิดจะพากันไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอนั้น ควรมีการศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยว

คุณสมบัติของผู้ที่จะไปจดทะเบียนสมรส

1.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี  กรณีมีอายุไม่ถึง 20 ปีต้องได้รับการอนุญาตหรือเซ็นต์ยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน แต่ถ้าอายุ 20 ปีไปแล้วสามารถกระทำการได้ด้วยตนเอง

2.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคนบ้าวิกลจริตหรือไร้ซึ่งความสามารถ

3.ผู้จดทะเบียนสมรสห้ามเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา และต้องไม่เป็นลูกติดพ่อหรือติดแม่ 

4.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือจดทะเบียนกับผู้อื่นอยู่  ถ้าเคยผ่านจดทะเบียนสมรสมาแล้ว  ต้องไปหย่าให้เรียบร้อย ผู้ชายหย่าแล้วสามารถจดทะเบียนใหม่ได้เลยไม่ต้องรอเวลา ส่วนผู้หญิงถ้าจดทะเบียนกับคนใหม่ต้องรอเวลาอย่างน้อย 310 วัน แต่ถ้าจดทะเบียนกับคนเดิมก็สามารถทำได้เลยเช่นกัน

อกสารที่จะต้องเตรียมไปที่วันจดทะเบียนสมรส

1.บัตรประชาชนตัวจริงของทั้งคู่

2.ทะเบียนบ้านตัวจริงของทั้งคู่ 

3.พยานที่รับรู้ 2 คน  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งต้องอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป

4.ใครที่เคยจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องหย่าให้เรียบร้อยก่อนและต้องนำหลักฐานการหย่ามายืนยันด้วย

5.หากคู่สมรสคนก่อนเสียชีวิต ต้องนำใบมรณะบัตร มาเป็นหลักฐานด้วย

6.หากมีบุตรก่อนที่จะมาจดทะเบียน จะต้องนำใบสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของลูกมาด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส 

 เมื่อเตรียมเอกสารตามที่แจ้งไว้ข้างต้นพร้อมแล้ว ให้เลือกไป ณ ที่ว่าการอำเภอที่หนึ่งที่ใดก็ได้ ตามแต่ท่านจะสะดวก ไปถึงให้ติดต่อแผนกทะเบียน จากนั้นก็แค่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ  หลังจากจรดปากกาเซ็นต์ชื่อลงไปทั้งสองคนแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จ คุณจะได้ใบสำคัญการสมรสเพื่อเป็นหลักฐาน และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

สำหรับฝ่ายหญิงในปัจจุบันนี้  เราสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนคำนำหน้านาม ยังคงใช้ เป็น นางสาว เหมือนเดิม และ นามสกุลจะไม่เปลี่ยน ยังคงใช้นามสกุลเดิม ก่อนจดทะเบียนก็ได้ ซึ่งก็สะดวกดีเพราะไม่ต้องไปทำการถ่ายบัตรประชาชนใหม่อีกรอบ

เห็นไหมค่ะว่า การไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้นไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เป็นการไปเสียเวลาเท่านั้นเองค่ะ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ยูฟ่าเบท365

Posted by adminone in สังคมทั่วไป

สาวขับรถชนเสาไฟฟ้าเสียหาย 15 ต้นฟื้นขึ้นมาแล้วยังซ่าด่ากราดไปทั่ว

             จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีหญิงสาวคนหนึ่งขับรถจะไปเยี่ยมแฟนที่ติดคุก แต่ระหว่างทางเกิดหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนรวมทั้งหมด  8 คันและมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด  8 คน เสาไฟฟ้าหักเสียหายรวมทั้งสิน 15 ต้น ซึ่งมีการประเมินความเสียหายแบบคร่าวที่หญิงสาวคนนี้ต้องจ่ายนั้นไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท

ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุนั้นอยู่ริมถนนสุขุมวิท  จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังจากที่มีหน่วยงานมูลนิธิพาคนขับและคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว พอคนขับฟื้นขึ้นมาแล้วรู้เรื่องดังกล่าวและรู้ว่าต้องจ่ายค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทก็เป็นลมไปอีกรอบ ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น  

           ปัจจุบันมีรายงายข่าวว่าสาวคนที่ชนเสาไฟฟ้าชื่อ อีฟ ซึ่งรถที่เธอขับเป็นรถที่ไม่ประกันและไม่มี พรบ. รถยนต์ ทำให้เธอจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับเธอหลายข้อหาด้วยกัน และขณะนี้มีรายงานข่าวมาว่าเธอได้ฟื้นแล้ว และหลังจากฟื้นเธอได้อ่านติดตามข่าวสารของตัวเอง พบว่ามีหลายคนเข้ามาพูดคุยเรื่องของเธอค่อนข้างเยอะ ทำให้เธอไม่พอใจ

จึงได้มีการโพสต์เฟสบุ๊กด่าคนในสังคมโซเชียวว่าชอบยุ่งกับเรื่องของเธอ  ไม่ยอมไปทำมาหากิน และยังด่าลามไปถึงการอบรมสั่งสอนของครอบครัวทำให้คนที่ได้อ่านเฟสบุ๊กของเธอ ไม่พอใจเธอกันเป็นจำนวนมาก ที่เธอไม่ได้มีจิตสำนึกถึงความผิดที่เธอได้ทำลงไป แทนที่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาแล้วจะขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม แต่เธอกับด่าคนอื่นไปทั่ว

ทำให้มีการแชร์ข้อความของเธอออกมาเรื่อยๆจนเป็นข่าวดังอีกครั้ง แม้แต่เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็มีการแชร์ข้อความของเธอ ซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาเม้นส์ด่ากันมากมายกับพฤติกรรมที่เธอกำลังทำอยู่ แต่เธอเองก็ไม่ได้สนใจ พร้อมยังโต้ตอบกลับว่าจะมาจัดการกับพวกโซเชียวที่เข้ามาวิจารณ์เธอแบบรายตัวเลยทีเดียว

        จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาสิ่งที่เธอควรทำคือแสดงความสำนึกผิดที่ทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะเธอมากมายขนาดนี้ หากเธอออกมาขอโทษสังคม บางทีอาจจะมีคนใจดีรวมเงินกันเพื่อช่วยเธอนำมาใช้หนี้ค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บและค่าเสาไฟฟ้าที่เสียหายก็ได้ แต่เธอกลับไม่สำนึกและยิ่งแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา ต่อไปจะมีแต่คนสมน้ำหน้าเธอและต่อให้เธอออกมาขอโทษคนอื่นในภายหลังก็คงไม่มีใครสงสารเธอพอที่จะช่วยเหลือเธอแน่

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บบาคาร่า sa ขั้นต่ำ 5 บาท

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

โดนขึงลวดหวิดบาดคอตาย

                 กำลังเป็นกระแสแชร์กันมากในสังคมออนไลน์เพื่อช่วยกันตามหาตัวคนร้านมาลงโทษให้ได้ เนื่องจากมีนายจ้างท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความแนวขอความช่วยเหลือจากคนในสังคมว่าให้ช่วยกันตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ คนร้ายได้ก่อเหตุนำลวดมาผูกขวางถนน ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมาได้รับบาดเจ็บซึงการทำแบบนี้หวังผลทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เลย

ซึ่งคนที่โพสต์ได้บอกว่าคนที่เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวคือลูกน้องของเราเอง กำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อมาทำงานพอมาถึงที่เกิดเหตุมองไม่เห็นเส้นลวดเพราะมีขนาดเล็กมา จึงโดนลวดบาดเข้าที่คอ แต่โชคดีที่ลวดขาดเสียก่อน จึงไม่เป็นอันตรายถึงแก่ความตาย โดยผู้โพสต์ยังระบุด้วยว่าหากใครสามารถให้เบาะแสคนร้ายได้จะมีรางวัลให้ ซึ่งสถานที่เกิดเหตุคือจังหวัดสุพรรณรี พื้นที่ที่เกิดเห็นเป็นถนนที่สร้างจากการเทปูน สองข้างทางเป็นป่า ไม่คอยมีบ้านคนจึงทำให้คนร้ายมาลงมือตรงจุดนี้ อาจจะเพื่อหวังชิงทรัพย์หากคนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลง

        อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก เพราะการที่ขึงลวดทิ้งไว้หากคนที่ขับรถมาด้วยความเร็วมาเจอกับลวดที่ขึงอาจจะทำให้รถล้มหรือถ้าอย่างหนักอาจทำให้คนที่ขับรถมาด้วยความเร็วคอขาดได้เลย เพราะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว อย่างเช่นข่าวสายไฟล่วงห้อยลงมาขวางถนนแล้วมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาด้วยความเร็ว

และไม่ทันเห็นทำให้เกิดอุบัติเหตุสายไฟตัดคอขาดก็มี ซึ่งเป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งนัก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ เพราะหากยังปล่อยทิ้งไว้ สักวันคงจะต้องมีใครมาประสบกับอุบัติเหตุแน่นอน

และจากข่าวนี้ทำให้เรารู้ว่าจิตใจของคนเราเริ่มโหดเหี้ยมขึ้นเรื่อยๆ คนที่ก่อเหตุไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายใครด้วยการแก้แค้น แต่เป็นการแหว่งแหฆ่าคน เพราะหากใครที่ดวงไม่ดีผ่านมาทางที่คนร้ายขึงลวดไว้ก็มีโอกาสตายได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้หญิงหรือผู้ชาย คนที่ก่อเหตุไม่ได้สนใจ ทำไปหวังแค่ให้มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเท่านั้นเองซึ่งคนแบบนี้จิตใจมีความผิดปกติ ไม่ควรอยู่ข้างนอกร่วมกับคนปกติ

           อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ผู้คนต่างพากันเครียดและต้องการหาเงินมาใช้จ่าย ดังนั้นหลายคนจึงอาจจะผันตัวเองมาเป็นโจร เราจึงควรต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นทางเปลี่ยวเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลอง

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป

โครงการลดการใช้ถุง

 

โครงการลดการใช้ถุง ทำมารยาทที่แสนดีของนางแบบโผล่ ถกเสื้อ- เหยียบเคาน์เตอร์เซเว่น 

              มีคลิปนางแบบสาวแนวเซ็กซี่  เรวดี ย้อมสี หรือที่รู้จักกันในชื่อ มีนา เป็นคลิปที่มีนาใส่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อยืดสีขาวเข้าไปซื้อของในร้านเซเว่น แต่มีการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ค่อยน่าดูด้วยการเอาเท้าที่ใส่รองเท้าส้นสูงหนึ่งข้างเยียบขึ้นมาบนเคาน์เตอร์ของเซเว่น พร้อมกันโพสต์ท่าถ่ายรูปและเวลาที่ซื้อของในร้านเซเว่นเสร็จแล้วก็ถกเสื้อของตัวเองที่ใส่อยู่ขึ้นมาใส่ของที่ซื้อ ทำให้มองเห็นผิวหนังหน้าท้องอย่างชัดเจน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำและเมื่อคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกมาก็มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ จนตอนนี้เป็นข่าวดังมีสื่อโทรทัศน์ไปขอสัมภาษณ์นางแบบมีนา ซึ่งเธอก็ออกมายอมรับว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นการไม่สมควรและเป็นสิ่งที่ไร้มารยาทจริงๆ และเธอไม่ได้โกรธที่สังคมออกมาต่อว่าเธอ เธอยอมรับว่าวันนั้นที่ทำลงไปเกิดมาจากความคึกคะนองเพราะเธอเมา และปกติเธอเป็นนางแบบถ่ายแบบแนวเซ็กซี่อยู่แล้ว จึงคิดว่าเป็นการถ่ายแบบสนุกๆ

โดยเธอบอกว่าพนักงานที่ร้านเซเว่นไม่ได้อนุญาตให้เธอทำ แต่เธอทำเอง ดังนั้นจึงอยากจะฝากไปถึงทุกคนรวมถึงเจ้าของร้านเซเว่นว่าอย่าตำหนิพนักงานเลย เพราะเขาไม่รู้เรื่องด้วย ตนเองผิดคนเดียว และตอนนี้นางแบบมีนาได้กล่าวว่า ตนไม่ได้ไปที่ร้านเซเว่นดังกล่าวตั้งแต่เกิดเรื่องมีข่าวดังขึ้น เพราะรู้สึกอายพนักงานของร้าน

          ฟังคำสัมภาษณ์จากปากของนางแบบสาว มีนาแล้ว ว่าสามารถยกโทษให้กับการกระทำของเธอได้เพราะเธอก็ออกมายอมรับตรงๆว่าทำเพราะอะไร เพราะว่าเธอเมา คำตอบของเธอคือการยอมรับความจริง นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีกว่าโกหกสร้างเรื่องเป็นแบบอื่นและเชื่อว่าการที่คลิปของเธอเป็นข่าวในครั้งนี้จะทำให้เธอรู้จักการวางตัวในที่สาธารณะได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

       เชื่อว่าหลายคนที่ได้อ่านคำสัมภาษณ์ของเธอคงจะหยุดต่อว่าเธอกันและสามารถให้อภัยกับสิ่งที่เธอได้ และเราก็หวังกันไว้ว่าพนักงานร้านเซเว่นที่ทำงานในวันนั้นคงไม่โดนเจ้าของร้านต่อว่าหรือว่าหักเงินเดือน เพราะการที่ลูกค้าทำอะไรในร้านพนักงานส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเกรงใจ จะไม่กล้าต่อว่า เพราะไม่อยากมีเรื่อง

เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วหากพนักงานมีเรื่องกับลูกค้า พนักงานมักจะเป็นฝ่ายผิดเสมอดังนั้นทุกคนต้องเอาตัวรอดของตนเองไว้ก่อน ซึ่งครั้งนี้นางแบบสาวเองก็ออกมาบอกแล้วว่าพนักงานไม่ได้อนุญาตเพียงแต่เธอขอที่จะทำ พนักงานจึงไม่กล้าห้ามเธออีก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ีดฟิำะ

Posted by adminone in ข่าวทั่วไป