ยูฟ่าเบท365

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปจดทะเบียน 

       บางคนคิดว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่ได้มีความหมายกับการใช้ชีวิตคู่แต่อย่างไร ซึ่งในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณได้จัดพิธีแต่งงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ได้โสดอีกต่อไปแล้ว  มันไม่ได้แปลว่า คุณเป็นสามีหรือภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับคู่รักที่คิดจะพากันไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอนั้น ควรมีการศึกษาหาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยว

คุณสมบัติของผู้ที่จะไปจดทะเบียนสมรส

1.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี  กรณีมีอายุไม่ถึง 20 ปีต้องได้รับการอนุญาตหรือเซ็นต์ยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน แต่ถ้าอายุ 20 ปีไปแล้วสามารถกระทำการได้ด้วยตนเอง

2.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคนบ้าวิกลจริตหรือไร้ซึ่งความสามารถ

3.ผู้จดทะเบียนสมรสห้ามเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา และต้องไม่เป็นลูกติดพ่อหรือติดแม่ 

4.ผู้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือจดทะเบียนกับผู้อื่นอยู่  ถ้าเคยผ่านจดทะเบียนสมรสมาแล้ว  ต้องไปหย่าให้เรียบร้อย ผู้ชายหย่าแล้วสามารถจดทะเบียนใหม่ได้เลยไม่ต้องรอเวลา ส่วนผู้หญิงถ้าจดทะเบียนกับคนใหม่ต้องรอเวลาอย่างน้อย 310 วัน แต่ถ้าจดทะเบียนกับคนเดิมก็สามารถทำได้เลยเช่นกัน

อกสารที่จะต้องเตรียมไปที่วันจดทะเบียนสมรส

1.บัตรประชาชนตัวจริงของทั้งคู่

2.ทะเบียนบ้านตัวจริงของทั้งคู่ 

3.พยานที่รับรู้ 2 คน  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งต้องอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป

4.ใครที่เคยจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องหย่าให้เรียบร้อยก่อนและต้องนำหลักฐานการหย่ามายืนยันด้วย

5.หากคู่สมรสคนก่อนเสียชีวิต ต้องนำใบมรณะบัตร มาเป็นหลักฐานด้วย

6.หากมีบุตรก่อนที่จะมาจดทะเบียน จะต้องนำใบสูจิบัตรและทะเบียนบ้านของลูกมาด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส 

 เมื่อเตรียมเอกสารตามที่แจ้งไว้ข้างต้นพร้อมแล้ว ให้เลือกไป ณ ที่ว่าการอำเภอที่หนึ่งที่ใดก็ได้ ตามแต่ท่านจะสะดวก ไปถึงให้ติดต่อแผนกทะเบียน จากนั้นก็แค่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ  หลังจากจรดปากกาเซ็นต์ชื่อลงไปทั้งสองคนแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จ คุณจะได้ใบสำคัญการสมรสเพื่อเป็นหลักฐาน และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

สำหรับฝ่ายหญิงในปัจจุบันนี้  เราสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนคำนำหน้านาม ยังคงใช้ เป็น นางสาว เหมือนเดิม และ นามสกุลจะไม่เปลี่ยน ยังคงใช้นามสกุลเดิม ก่อนจดทะเบียนก็ได้ ซึ่งก็สะดวกดีเพราะไม่ต้องไปทำการถ่ายบัตรประชาชนใหม่อีกรอบ

เห็นไหมค่ะว่า การไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้นไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เป็นการไปเสียเวลาเท่านั้นเองค่ะ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ยูฟ่าเบท365

Posted by adminone in สังคมทั่วไป